Русе – градът на „първите неща“

Детска градина "Ралица" - гр.Русе > Блог > Русе – градът на „първите неща“

Русе често е наричан град на „първите неща“. Като приемник на всичко ново дунавския град е дал начало на повече от 120 нови начинания. 
От тук тръгва не само първата ж. п. линия, но и първият асансьор, пивоварна, та дори и с географска карта са боравили първо русенци.
В края на XIX век архитектурният облик на Русе го доближава до средноевропейските градове и за няколко десетилетия градът е входната врата на Европа към България. Неслучайно в този период Русе е град на иновациите. Русенци, се гордеят, че именно тук за пръв път хората са гледали кино. Малцина знаят, че точно в дунавския град за пръв път улиците получават имена. Тук е открита първата съвременна печатница в българските земи. В Русе е построен първият ръчно задвижван асансьор в България, нещо без което не може нито една съвременна сграда. През 1878 г. Русе става първият град в България с градоустройствен план.
В Русе е построен първият метален кораб. Тук е създадена първата частна банка „Гирдап“ и фабрика за сапун.
Дейностите, предвидени в ДГ „Ралица“ по повод „първите неща“ в нашия любим град за периода от 26.04. до 07.04.2021 г. са:

 1. Кино в детската градина- „Да опознаем нашия град“-27.04. и 07.05.;
 2. Асансьор- макет- наблюдение на макет на асансьор, направен от бащата на възпитаник на детската градина- 27.08.2021 г. във филиали „Братя Миладинови“.
  3.Разходка до музея на транспорта с децата от подготвителната група „Смехорани“-28.04. 2021 г.
  4.Игра „Млад банкер“- филиал „Братя Миладинови“ -28.04 и „Млад застраховател“ -филиал „Огоста“.
  5.Разговор- беседа с децата за първата метеорологична станция- филиали Братя Миладинови и Огоста-28.04.
 3. Русе- през очите на децата от Детска градина „Ралица“. Изготвяне на две книжки с илюстрации от град Русе на децата от групи „Бонбони“ и „Плодчета“ и получаване на знания за първата модерна печатница- 29.04. 2021 г.
 4. Игра „Млад банкер“- филиал „Братя Миладинови“ -28.04 и „Млад застраховател“ -филиал „Огоста“.
 5. Разговор- беседа с децата за първата метеорологична станция- филиали Братя Миладинови и Огоста-28.04.
 6. Русе- през очите на децата от Детска градина „Ралица“. Изготвяне на две книжки с илюстрации от град Русе на децата от групи „Бонбони“ и „Плодчета“ и получаване на знания за първата модерна печатница- 29.04. 2021 г.

Вашият коментар