Английски език

В ДГ “Ралица” се провеждат допълнителни дейности по английски език, с преподавател Таня „English Club“. Работи се с децата в отделните групи по предварително направен график, два пъти седмично по 30 мин.

Ден Час Група Място на провеждане  

Понеделник

Понеделник

 

Сряда

Сряда

 

15:45 – 16:15 ч.

16:20 – 16:50 ч.

 

15:45 – 16:15 ч.

16:20 – 16:50 ч.

 

Плодчета

Бонбони

 

Плодчета

Бонбони

 

Филиал „Братя Миладинови“

 

 

Филиал „Братя Миладинови“