Вокален педагог

В ДГ “Ралица” се провеждат допълнителни дейности по музика, с вокален педагог Ганка Ненкова. Работи се с децата в отделните групи по предварително направен график, два пъти седмично по 30 мин.

Ден Час Група Място на провеждане  

Понеделник

Понеделник

 

Сряда

Сряда

 

 

10:00 – 10:30 ч.

10:30 – 11:00 ч.

 

10:00 – 10:30 ч.

10:30 – 11:00 ч.

 

 

Бонбони

Плодчета

 

Плодчета

Бонбони

 

 

Филиал „Братя Миладинови“

 

 

Филиал „Братя Миладинови“