0894356700
Възраждане 54, 7004 ж.к. Възраждане, Русе

Силвия Стоянова

Директор

Биография

Силвия Стоянова е директор на ДГ „Ралица“ от 23.05.2003г. 

Образователна квалификация: 

  1. Висше образование: Русенски университет „Ангел Кънчев“ – гр. Русе, 1996 г. – Бакалавър / детски учител и логопед /
  2. Русенски университет „Ангел Кънчев“ – гр. Русе, 1999 г. – Магистър / Предучилищна и начална педагогика/ Специализация: Логопедия / Професионална квалификация: Педагог – детски, начален учител и логопед.
  3. Свидетелство за II професионална степен, 1994 г. – СУ „Климент Охридски“ / ЦИУУ с разработка на тема „Подобряване на социалния статус на деца в неравностойно положение“.
  4. Работила 17 години в Дом за отглеждане и възпитаване на деца, лишени от родителска грижа „Надежда“ – гр. Русе.
  5. Работила с глухи деца в ДГ „Детелина“ – гр. Русе през периода 1996 – 1997 г.
  6. Директор на ДГ „Ралица“ – гр. Русе – единствената седмична градина на територията на града от 2003 година до настоящия момент.

Администрация

  • Татяна Караиванова - гл. счетоводител; тел:0894356701
  • Ценка Друмева - домакин; тел:0894356706