Филиал "Братя Миладинови"

Филиал “Братя Миладинови” е открит през 2014г. Намира се в сградата на ОУ “Братя Миладинови” на първият етаж, с отделен вход от училището. Състои се от две групи, в които се отглеждат, възпитават и обучават деца от три до седем годишна възраст.

Едната група е “Бонбони” с учители г-жа Християнна Николова и г-жа Ралица Николаева.

Втората група е “Плодчета” с учители г-жа Юлиана Минкова и г-жа Миглена Цанева.

 

Адрес: гр. Русе, ул. “Алея Възраждане” 54

Телефон: 0894356705