Филиали

"Лом" и "Огоста"

Филиал „Огоста“ е открит през 2006 година. Намира в блок „Огоста“ на партерния етаж. Състои се от една група „Смехорани“, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца от три до седем годишна възраст. Учители на групата са г-жа Марияна Борделиева и г-жа Галина Минчева.

Адрес: гр. Русе, ул. „Доростол“ 147

Телефон: 0894356703

 

 

Филиал „Лом“ е открит през 2007 година. Намира в блок „Лом“ на партерния етаж. Състои се от една седмична група „Златни рибки“, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца от три до седем годишна възраст. Учители на групата са г-жа Христина Йорданова и г-жа Биляна Димитрова.

Адрес: гр. Русе, ул. „Доростол“ 135

Телефон: 0894356707