Филиали

"Лом" и "Огоста"

Филиал “Огоста” е открит през 2006 година. Намира в блок “Огоста” на партерния етаж. Състои се от една група “Смехорани”, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца от три до седем годишна възраст. Учители на групата са г-жа Марияна Борделиева и г-жа Галина Минчева.

Адрес: гр. Русе, ул. “Доростол” 147

Телефон: 0894356703

 

 

Филиал “Лом” е открит през 2007 година. Намира в блок “Лом” на партерния етаж. Състои се от една седмична група “Златни рибки”, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца от три до седем годишна възраст. Учители на групата са г-жа Христина Йорданова и г-жа Биляна Димитрова.

Адрес: гр. Русе, ул. “Доростол” 135

Телефон: 0894356707